Algemeen

Eduroam staat voor educational roaming. Heel wat Europese onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn aangesloten op Eduroam. Daardoor kunnen studenten en medewerkers van de verschillende instellingen probleemloos gebruik maken van elkaars draadloos netwerk. Bovendien gebeurt dit op een eenvoudige en veilige manier. Ook de Karel de Grote-Hogeschool is aangesloten op Eduroam. Onze studenten en medewerkers kunnen dus bijvoorbeeld op het netwerk van de UA surfen. Maar ook omgekeerd kan iemand verbonden aan de universiteit gebruik maken van ons netwerk.

Informatie over het gebruik in andere landen is terug te vinden op http://www.eduroam.org.

Basisregels

 1. KdG medewerkers en studenten dienen op de KdG-campussen gebruik te maken van het 'thuisnetwerk'. Deze zijn de draadloze netwerken 'KDG' en 'KDG_Open'. Hoe je daarmee verbindt, kan je hier terugvinden. Als je eduroam wilt testen als voorbereiding op een bezoek aan een andere eduroam-instelling, kan je daarvoor terecht bij de helpdesk via het e-mailadres helpdesk-ict@kdg.be.
 2. KdG medewerkers die met een KdG domein-laptop verbinding maken met eduroam, kunnen hierover extra info vinden in deze handleiding.
 3. Volgende gebruikregels zijn van kracht:

Wat heb je nodig

 1. Een gebruikersnaam (e-mailadres) en bijhorend wachtwoord.
  • Studenten kunnen eduroam gebruiken met hun KdG-studenten-emailadres
   (<voornaam>.<achternaam>@student.kdg.be) en bijhorend wachtwoord.
  • Personeelsleden gebruiken hiervoor hun KdG-e-mailadres
   (<voornaam>.<achternaam>@kdg.be) en bijhorend wachtwoord.
 2. Een computer of PDA met mogelijkheid tot draadloze netwerktoegang.

Hoe verbinden

Thuisinstelling/Externe instelling

We onderscheiden 2 scenario"s:

Opmerking:

Telkens je connectie maakt met het eduroam draadloze netwerk op een andere instelling, zal je de instellingen opnieuw moeten nakijken. Dit omdat de hierboven aangehaalde configuratie-instellingen verschillen van instelling tot instelling.

Algemene instellingen

Op basis van het vorige punt Thuisinstelling/Externe instelling, moet je in staat zijn om onderstaande tabel in te vullen.

Handleidingen:

Beschikbaarheid

Vragen & problemen

Personeelsleden van KdG kunnen met vragen en problemen i.v.m. eduroam terecht bij de helpdesk via het e-mailadres helpdesk-ict@kdg.be.